Meesters in Agressie- en Conflicthantering

 

* STRACO is een werkmaatschappij van SBH&M


* STRACO voert haar aanbod uit in samenwerking met Endurance The Training Company Amersfoort


* STRACO is Topleverancier bij RECRON

Straco


Een lastige klant, een opstandige puber, een driftige automobilist of agressieve omstanders. Dagelijks hebben we te maken met ongewenst gedrag van anderen. Lopen uw medewerkers kans op handelingsverlegenheid? Hoeft niet, neem contact op met STRACO.


STRACO is een stapsgewijze interventiemethodiek die dreigende conflictsituaties controleert en  escalaties zo veel mogelijk voorkomt.


STRACO is in oorsprong ontwikkeld door een team van experts die bij elkaar opgeteld tientallen jaren praktijkervaring heeft in de meest moeilijke situaties met gedetineerden en gedragsgestoorden. Door het succes van de aanpak is later van overheidswege opdracht gegeven om de methodiek ook toepasbaar te laten zijn voor hulpverleners, politie en andere (semie-) Overheidsdiensten. De laatste stap die nu is gezet, is dat de STRACO aanpak ook specifiek toegesneden is op het domein van MKB, horeca, zorginstellingen en meer in het algemeen op medewerkers die rechtstreeks contacten onderhouden met clienten.


Door haar No Nonsense en  pragmatische eenvoud, onderscheidt STRACO zich van veel andere communicatie- en agressietrainingen. Het is niet nodig om veel theoretische verdieping in de training te brengen. Het is juist de bedoeling om via alledaagse voorbeelden en herkenbare situaties de ‘STRACO-taal’ te leren beheersen. Op deze manier spreken de gebeurtenissen voor zich en kan elke cursist na afloop de principes toepassen.